Klub Jeździecki Hanka

Cele

Klub jeździecki powstał wyłącznie w celu pozyskiwania funduszy na utrzymanie naszych koni i opiekę nad pozostałymi potrzebującymi zwierzętami.

W ramach klubu prowadzimy:

  • naukę jazdy konnej od podstaw dla dzieci i dorosłych
  • rekreacyjną jazdę konną na maneżu
  • wyjazdy i rajdy terenowe dla zaawansowanych jeźdźców
  • konną turystykę górską
  • kursy i szkolenia jeździeckie
  • organizację imprez integracyjnych, kuligi, ogniska

Nasi instruktorzy posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatami.

W naszym ośrodku nie używamy siłowych metod w pracy z końmi.
Porozumiewamy się z końmi za pomocą zrozumiałych dla niego sygnałów, zbudowanych na spokoju, przyjaźni i znajomości końskiej psychiki. Używamy języka koni EQUUS, a także każdego innego języka opartego o wzajemne zaufanie i dobre intencje. Uzyskujemy porozumienie z koniem począwszy od codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, które wykonujemy za jego zgodą i aprobatą, skończywszy na zaawansowanych ćwiczeniach jeździeckich, które wykonujemy dzięki pomocy instruktorów podczas jazd, w sposób dla konia jasny i przystępny.
Tylko takie (pozytywne) postępowanie z koniem gwarantuje sukcesy w rozwoju jeździeckim człowieka, oraz pełną współpracę konia, wyczulonego na nasze nastawienie, zachowanie i działanie.

Jeszcze nikt na świecie nie osiągnął długotrwałych i pozytywnych efektów szkolenia jeźdźca i konia, stosując środki przymusu wobec któregokolwiek z nich. Dlatego u nas NIKT nie krzyczy na jeźdźca, który ma problemy, ale również NIKT nie stosuje przemocy wobec konia, który je sprawia.


cennik:

kontakt do instruktorów:

Ewa Roj 660-079-804
Karolina Nawrot 516-527-296

więcej na stronie poświęconej KJ Hanka. – wejdź.